Nieuwe lockdown 19 december 2021

Waarschijnlijk treft de beslissing van het kabinet rondom een nieuwe lockdown u even onverwacht als ons. We hadden er echt op gehoopt dat onze leerlingen niet weer te maken zouden krijgen met een schoolsluiting. Maar het is niet anders en samen gaan we er het beste van maken!

De afgelopen weken heeft u al in het nieuws gehoord dat het voor scholen moeilijk is het rooster rond te krijgen. Naast besmettingen en quarantaine van zowel leerlingen als leerkrachten en hun gezinnen, hadden we ook nog te maken met de reguliere ‘griep’. Ook wij zijn die dans niet ontsprongen. Om ervoor te zorgen dat iedereen vol goede moed weer kan starten in het nieuwe jaar, laten we de lessen (met uitzondering voor lessen van de examenklassen) voor de komende week vervallen.

Op dinsdag 21 december is er om 8.45 uur voor klas 1, 2 en 3 een online stamgroep waarin de afspraken voor deze lesvrije periode worden doorgenomen. Voor veel leerlingen zijn er nog belangrijke onderdelen die afgerond moeten worden. Samen met hun coach kunnen zij hier aandacht aan besteden. Bovendien kunnen leerlingen en coaches zo het jaar toch nog gezamenlijk afsluiten.

Het kabinet acht het met name voor eindexamenleerlingen belangrijk dat zij geen vertraging oplopen. Voor onze examenklassen zal maandag het rooster in de portal gezet worden. Zij hebben dan vanaf dinsdag een aangepast lesrooster op school.

Net als in de vorige lockdown is er de mogelijkheid voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen met de coach van uw kind.

Uiteraard hopen we op 10 januari alle leerlingen op school te kunnen verwelkomen. Omdat pas begin januari bekend zal worden of het onderwijs ook daadwerkelijk weer mag starten na de kerstvakantie, zorgen we dat er een online lesrooster klaar is voor de week van 10 tot en met 14 januari voor het geval de lockdown wordt verlengd. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Wij wensen u ondanks alles fijne feestdagen en hopen met u op een gezond en gelukkig 2022!