Remedial Hulp

De remedial teacher verzorgt de didactische hulp aan leerlingen met moeilijkheden bij het leren van vaardigheden en verwerven van kennis. Leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie  of leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van een dergelijk leerprobleem, krijgen het eerste leerjaar RT.

In het tweede leerjaar en de bovenbouw wordt RT aangeboden aan leerlingen die aangeven een vervolg op hun begeleiding te willen. De basis voor deze begeleiding is de motivatie van de leerling. Voor alle leerlingen die RT krijgen wordt een volgdossier opgesteld aan het begin van het traject dat tussentijds wordt bijgesteld en geëvalueerd aan het eind van het schooljaar.