BAZ-training

Alle leerlingen in klas 1 maken de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet). Leerlingen die aan de hand van deze vragenlijst worden geselecteerd en/of leerlingen die aangeven ondersteuning nodig te hebben, kunnen deelnemen aan de training Bouwen aan Zelfvertrouwen. Deze training wordt verzorgd door speciaal hiervoor opgeleide trainers en is gericht op het reduceren van cognitieve, sociaal-emotionele en/of motorische faalangst en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Voor leerlingen in de hogere leerjaren die een ondersteuningstraject nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied, bestaat de Sta in je Kracht training die op maat gegeven wordt.