Elke leerling een eigen leerroute

Elke leerling op het Van Kinsbergen college heeft zijn eigen leerroute. De leerling kan op eigen niveau en op eigen tempo door de leerstof.

De leerling wordt hierbij gecoacht door de coach. Deze coaching start met het stellen van leerdoelen voor een periode van minimaal 6 weken.

Elke dag begint met een stamgroep bij de coach, waarin de leerling een planning maakt die aansluit op zijn of haar leerdoelen.

Tussentijds worden de vorderingen gemonitord in gesprekken met de coach. Voor leerlingen die de ambitie hebben een hoger niveau te bereiken, kunnen de doelen bijgesteld worden.

Voor leerlingen die het erg moeilijk vinden het niveau vast te houden is er de mogelijkheid enkele vakken op een lager niveau te volgen. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat een leerling voor die vakken op een lager niveau uitstroomt.

Deze manier van niveaubepaling vereist een nauwe samenwerking met u als ouders. U wordt dan ook altijd betrokken bij dit proces.