Specialisaties

Op het Van Kinsbergen college volgt elke leerling een specialisatie. De gedachte hierachter is dat iedere leerling een talent heeft en de kans moet hebben dit talent te ontwikkelen.

De specialisatie wordt gedurende twee uren per week in de eerste twee leerjaren aangeboden en is verplicht voor alle leerlingen.

De voorkeurskeuze voor de specialisatie kan vooraf aangegeven worden bij de aanmelding. Na een korte kennismaking met alle specialisaties wordt de uiteindelijke keus voor de rest van het eerste schooljaar gemaakt. In een volgend schooljaar bestaat de mogelijkheid een andere specialisatie te kiezen.

De verschillende specialisaties ondersteunen of presenteren evenementen gedurende het schooljaar. Zo heeft de theaterklas een jaarlijkse voorstelling, ondersteunt audiovisueel en design op professionele wijze verschillende activiteiten en onderneemt en organiseert de sportklas uitdagende activiteiten.