Onderwijs

Onze bijzondere vorm van onderwijs wordt ingericht naar de persoonlijke behoefte, ambities en talenten van onze leerlingen. Dit verhoogt naast leerplezier en motivatie ook de leerprestaties.

Het proces begint met het stellen van een persoonlijk doel en vervolgens wordt een persoonlijke strategie afgesproken waar de leerling zelf mee aan de slag gaat. We zorgen hierbij voor strakke kaders.

Autonomie binnen het onderwijsproces zonder vrijblijvendheid. Iedereen wordt gezien, niemand kan zich verschuilen.

Als ouder hoop je dat je kind later gelukkig zal worden, dat het de mogelijkheid krijgt eigen talenten te ontwikkelen. In de wereld waarin uw kind opgroeit verandert communicatie en samenwerking in een hoog tempo.

Afstanden verdwijnen en alles wat je wilt weten of leren is online te vinden. Om kinderen nu op die wereld voor te bereiden, werken we op het Van Kinsbergen college met het unieke concept voor gepersonaliseerd leren. Dit concept is gebaseerd op het Zweedse onderwijsmodel: Kunskapsskolan. We gebruiken hiervoor de meest geavanceerde apparatuur en devices. Bekijk onderstaand filmpje voor een duidelijk uitleg van ons onderwijs.