Rots en water

In de onderbouw wordt Rots en Water aangeboden. Rots en water is een weerbaarheidprogramma in de vorm van een sociale competentietraining. Dit betekent dat jonge mensen leren samenwerken, samen spelen en samen leven. Mensen moeten leren zich onafhankelijk op te stellen (rots) en eigen keuzes te maken, maar ook leren hoe met anderen samen te werken, spelen, leven (water). Afhankelijk van de situatie leren we kinderen voor een rots- of waterhouding te kiezen.