Algemeen

Schoolregels en afspraken

Veiligheid begint bij respectvol met elkaar omgaan. Daarom heeft het Van Kinsbergen college schoolregels die ieder jaar opnieuw aangepast worden. Het naleven van de regels is een gezamenlijke verantwoordelijk- heid van leerlingen, ouders en teamleden. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, bevordert dat een prettige sfeer, een goed verloop van de lessen en een vlotte gang van zaken. Alle leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar de schoolregels 2024-2025.

De Van Kinsbergen schoolgids bevat alle belangrijke informatie voor ouders en leerlingen. schoolgids 2023-2024