Leerplicht

Het VKC houdt zich aan de afspraken en adviezen van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Noord-Veluwe. Wanneer er zorg is om de absentie/te laat komen van een leerling neemt de mentor en/of zorgcoördinator contact op met ouders, bij blijvende zorg zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.

Voor speciale gelegenheden zoals bruiloften, vakanties e.d. zijn speciale verlofaanvragen te verkrijgen bij de conciërge. Als de aanvraag ingevuld en op tijd ingeleverd is, beoordeelt de schoolleider of de aanvraag wel of niet gehonoreerd kan worden. Dit wordt vermeld op het formulier.

De leerling haalt het formulier zelf weer op bij de conciërge.