De coach

De coach is de spil van de leerlingbegeleiding op het VKC. Hij/zij is voor zowel de ouders als voor de leerling het directe aanspreekpunt met de school. Hij/zij volgt de vorderingen en de persoonlijke ontwikkeling op de voet en onderhoudt contact met de vakdocenten.

Onze leerlingen starten de dag in hun stamgroep. Bij de stamgroep is de coach altijd aanwezig om de leerling te ondersteunen in het maken van een dagplanning en invullen van het rooster. Gebeurtenissen die direct aandacht nodig hebben, worden aan het begin van de dag in de stamgroep besproken.

Tijdens de stamgroepen besteedt de coach aandacht aan de groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We maken daarbij gebruik van de online methode Tumult.

In het wekelijkse individuele coachgesprek bespreekt de coach de persoonlijke doelen van de leerling en leert de leerling reflecteren op behaalde resultaten.

Bijna iedere stamgroep heeft 2 coaches