Aanmelding en toelating

Binnen het basisonderwijs wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem waardoor de leerkracht van groep 8 een helder beeld heeft van de mogelijkheden van de leerling.

Het Van Kinsbergen college volgt dan ook het advies van de basisschool en maakt samen met de leerkracht van groep 8 de niveaukeuze.

Door ons onderwijsaanbod waarbij wij leerlingen plaatsen in niveaugroepen die per vak kunnen verschillen, is het voor leerlingen mogelijk vakken op verschillende niveaus te volgen.

Aan het begin van het schooljaar worden de mogelijkheden binnen het Van Kinsbergen college besproken met de basisschool.

Na aanmelding volgt een bezoek aan de basisschool door de zorgcoördinator om helder in beeld te krijgen wat de mogelijkheden voor de leerling zijn en welke ondersteuningsbehoefte er is. Na deze ‘warme overdracht’ krijgen ouders en leerlingen bericht over plaatsing.

Download hier het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2024-2025

Aanmelden voor 1 april 2025.