Je bent in beeld

Iedere leerling binnen het Van Kinsbergen college heeft een coach die op onderwijskundig gebied coacht en samen met de leerling persoonlijke doelen opstelt. Soms heeft een leerling net wat meer ondersteuning nodig op het gebied van plannen, taal of rekenen. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van het Plusplein; een voorziening binnen de school waarvanuit alle ondersteuning geregeld wordt.

Extra hulp kan vormgegeven worden door remedial teaching, planningsondersteuning of coaching.

Leerwegondersteuning wordt aangeboden binnen alle leerwegen van het vmbo. Leerlingen met worden geplaatst in reguliere groepen. Leerwegondersteuning wordt aangevraagd door de basisschool.

Ook op sociaal-emotioneel gebied kan de leerling bij de eigen coach terecht. Soms heeft een kind echter meer nodig. Het Plusplein biedt de mogelijkheid tot gesprekken met een vertrouwd persoon, een rustige pauze- of werkomgeving en begeleiding door een van de intern begeleiders.

Voor leerlingen met complexe problematiek die de basisondersteuning overstijgt, bestaat de mogelijkheid een arrangement aan te vragen.