VMBO K

Voor elke leerling is het mogelijk om vakken op een eigen niveau te volgen. Voor de kaderberoepsgerichte leerling (met of zonder leerwegondersteuning) bestaat de mogelijkheid een of meer vakken op een hoger niveau te volgen. Hiermee dagen we uw kind uit het beste uit zichzelf te halen en zijn of haar talenten te ontwikkelen.

We gebruiken hiervoor individuele leerlijnen waarbij uw kind in overleg met u en de mentor eigen doelen stelt. Leerlingen werken afwisselend in niveaugroepen en workshops.

Binnen de niveaugroepen vindt de instructie plaats die tijdens de workshop verwerkt kan worden. Om structuur te bieden werken de leerlingen in een learning portal gecombineerd met een leerlingvolgsysteem waardoor de vorderingen en het niveau nauwkeurig gemonitord kunnen worden.

Naast de verplichte vakken biedt het Van Kinsbergen college alle leerlingen de keuze uit 3 specialisaties: sporttheater en MC&C.