De wereld aan je voeten

Op het Van Kinsbergen college hebben we bewust gekozen voor het gebruik van de iPad als leerhulpmiddel. Het gebruik van een iPad stelt ons in staat om leerlingen een individuele leerroute te laten volgen.

De leerlingen werken met een learning portal waarin lesstof aangeboden wordt. Dit is de backbone van hun leerroute. Aan de portal zit een leerlingvolgsysteem gekoppeld. Hierin kan de coach de vorderingen van de leerling volgen en in de coachingsgesprekken bespreken.

Het gebruik van de iPad stelt de leerlingen in staat om onbeperkt toegang te krijgen tot hun lesstof.

De keuze voor een device van Apple ligt voor de hand, omdat Apple op onderwijskundig gebied een duidelijke visie heeft en het device zeer gebruiksvriendelijk is.