MAVO

Voor elke leerling is het mogelijk om vakken op een eigen niveau te volgen. Voor de mavo leerling bestaat de mogelijkheid een of meer vakken op een hoger niveau te volgen. Hiermee dagen we uw kind uit het beste uit zichzelf te halen en zijn of haar talenten te ontwikkelen.

We gebruiken hiervoor individuele leerlijnen waarbij uw kind in overleg met u en de coach eigen doelen stelt. Leerlingen werken afwisselend in niveaugroepen en workshops.

Binnen de niveaugroepen vindt de instructie plaats die tijdens de workshop verwerkt kan worden. Om structuur te bieden werken de leerlingen in een learning portal gecombineerd met een leerlingvolgsysteem waardoor de vorderingen en het niveau nauwkeurig gemonitord kunnen worden.

Het Van Kinsbergen college biedt alle mavo eindonderwijs aan. Vanaf het schooljaar 2022-2023 bestaat ook de mogelijkheid examen te doen in LO2, met name voor de leerlingen die uitstromen naar een sportopleiding is dit een mooie aanvulling.

Naast de verplichte vakken biedt het Van Kinsbergen college alle leerlingen de keuze uit 3 specialisaties: sporttheater en audiovisueel en design.