LWOO

Vanaf de invoering van leerwegondersteunend onderwijs hebben wij ervoor gekozen leerwegondersteuning te integreren in de reguliere VMBO-klassen. Extra ondersteuning nodig hebben betekent immers niet dat je anders bent dan anderen maar wel dat je een steuntje in de rug nodig hebt om je doel te bereiken. De extra ondersteuning voor LWO-leerlingen op kader- en basisberoepsgericht niveau wordt zoveel mogelijk binnen het lesrooster verzorgd. De groep wordt klein gehouden en het aantal docenten tot een minimum beperkt. Voor LWO-leerlingen wordt aan het begin van het schooljaar een ontwikkelingsperspectief opgesteld dat in februari en aan het eind van het schooljaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. De leerlingen krijgen intensieve begeleiding van hun mentor.

Voor leerlingen die het mavo-niveau met leerwegondersteuning volgen, wordt de ondersteuning door de mentor en remedial teacher afgestemd op de individuele leerling. Ook voor hen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld dat in februari en aan het eind van het schooljaar wordt geëvalueerd.