Excursie klas 2 Onderzoeken & Ontwerpen naar CloudGarden Zwolle

Woensdag hebben onze leerlingen van klas 2 Onderzoeken & Ontwerpen een bezoek gebracht aan CloudGarden, een bedrijf dat zich bezighoudt met vergroening van kantoren en schoolgebouwen en het beheersen van het binnenklimaat. We hebben veel geleerd over aerosolen, binnenklimaatbeheersing, planten en bewateringssystemen voor planten. Het geleerde gaan zij proberen toepassen in hun volgende project: “Groene klaslokalen”.