Bezoek Artis en Nemo in Amsterdam

Dinsdag 8 maart zijn alle tweedeklassers en eerste klas leerlingen die Onderzoek en Ontwerpen volgen op excursie geweest naar Artis en Nemo in Amsterdam

In Artis hebben ze in het planetarium gedurende een presentatie van een uur een reis door het heelal gemaakt. Op zeer indrukwekkende wijze zagen de leerlingen hoe onvoorstelbaar groot het heelal is. Hierna hebben ze nog zelfstandig de dierentuin bezocht.

Hierna zijn we naar Nemo gelopen. Hier hebben de leerlingen op actieve manier kennis gemaakt met verschillende takken van de natuurwetenschappen Natuurkunde, scheikunde en biologie. De leerlingen hebben verschillende leuke experimenten en proefjes uitgevoerd.

Na een lange, gezellige en leerzame dag stapten we vervolgens om 4 uur weer in de bus op weg naar Elburg.