Leerling – ouder – coach gesprek klas 4

In de loop van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor minimaal twee leerling-ouder- coach (LOC) gesprekken. Het is voor de school en de leerling belangrijk dat ouders hierbij aanwezig zijn. Van ouders wordt dan ook verwacht dat zij ingaan op de uitnodiging. Tijdens het gesprek worden resultaten en vorderingen besproken. Ook vinden er in het eerste leerjaar huisbezoeken plaats.

Wanneer:
maandag 15 april - vrijdag 26 april
Zet in mijn agenda