Werkbezoek

Vandaag hebben de heren Willem Krooneman (wethouder met onderwijs in zijn portefeuille) en Niels de Vries (beleidsmedewerker huisvesting) een werkbezoek gebracht aan Van Kinsbergen college.

Onze schoolleider Heidy van den Berg heeft de heren laten zien hoe gepersonaliseerd leren, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een plek heeft binnen onze school. De heren gaven aan dat het onderwijs van nu echt anders is dan vroeger.