Winnaar van de zilveren medaille 2017

In 1977 is een oude traditie hersteld. Het uitreiken van de zilveren medaille met inscriptie, gelijk aan die welke in de beginjaren van het instituut Van Kinsbergen aan de best geslaagde examenkandidaat werd toegekend. Deze traditie wordt in ere gehouden door de locatie Van Kinsbergen. Alle leerlingen die hun eindexamen op de locatie Van Kinsbergen afleggen, komen voor de medaille in aanmerking. Voor deze toekenning heeft de examencommissie de navolgende voorwaarden vastgesteld:

De medaille zal worden uitgereikt aan degene die in de eerste examenperiode het hoogste aantal punten op het examen behaalt.

Voor kandidaten die in zeven vakken zijn geëxamineerd, vervalt het laagste cijfer bij deze berekening. Wel moeten er bij de resterende vakken Nederlands plus één vreemde taal vertegenwoordigd zijn. Bij een gelijk aantal punten zijn de niet-afgeronde examencijfers doorslaggevend.

De winnaar moet bovendien aan deze voorwaarden voldoen:

  • Hij of zij heeft de tweede, derde of vierde klas niet gedoubleerd (tenzij dit aan bijzondere omstandigheden is te wijten).
  • Hij of zij is op de opleiding op onze locatie gestart in leerjaar één of twee.

MEDAILLEWINNAAR 2017

JOY DE WILDE

VAN HARTE GEFELICITEERD