Hackathon 2017

Leerlingen van het Van Kinsbergen college werken in een digitale portal van Kunskapsskolan. Hierdoor kunnen zij altijd en op elke plek bij hun lesmateriaal. Om te controleren of deze portal veilig is heeft Kunskapsskolan Nederland een Hackathon georganiseerd. Vier van onze leerlingen zijn maandag 13 november afgereisd naar Den Haag om een poging te wagen de portal te hacken. Zij hebben daar een lezing gevolgd van een echte ‘ethisch hacker’, waarbij ze uitgelegd kregen wat een hacker doet en wat de morele en wettelijke verantwoordelijkheden zijn. Throy, Rowan, Mika en Rowan hebben hun uiterste best gedaan om de portal te hacken. Helaas is het hen, maar ook de andere aanwezige leerlingen niet gelukt. Toch was het een hele zinvolle middag, want voor Kunskapsskolan Nederland zijn er zeker een aantal aandachtspunten boven komen drijven waar zij aan moeten werken.