Themadag klas 1

We zijn dit schooljaar in alle groepen gestart met een openingstweedaagse. Het doel van deze dagen voor leerjaar 1 is het kennismaken met elkaar, de stamgroepen, de coaches/mentoren en de school in het algemeen. Inmiddels zijn de leerlingen alweer een aantal maanden op school. Op 3 november kijken we samen naar de sfeer in de klas en waar je als leerling terecht kan met hulpvragen over schoolzaken. Speciale aandacht wordt besteed aan het onderwerp (online) pesten en het pestprotocol.

We praten over en indien mogelijk met hulpverleners die buiten de school beschikbaar zijn zoals de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker en leerplichtambtenaar. Aan het eind van deze themadag willen we dat voor alle leerlingen duidelijk is welke afspraken er rondom pesten op school gelden en bij wie ze, naast hun coach, terecht kunnen met vragen en/of problemen.

Wanneer:
dinsdag 03 november
Zet in mijn agenda